Монтаж на контролен електромер

монтаж на конттолер електромер

Електромерите са измервателни устройства, с помощта на които се проследява количеството на използваната електроенергия. Отчитането им се извършва по два начина – или ръчно от оторизирано лице (инкасатор) или автоматично през импулсен изход или чрез сериен порт. Има и електромери с дистанционно отчитане. Електромерите се монтират и обслужват от правоспособни електротехници, като мощността им трябва да се изчисли отново от такъв тип специалисти. Взима се предвид сечението на захранващите кабелите и мощността, която е отпусната според партидата. Електротехниците взимат под внимание и консуматорите на ток в съответното жилище, към което устройството ще принадлежи.

Контролен електромер: Прецизен монтаж за следене на енергийната консумация

Монтажът на контролния електромер позволява на домакинствата да следят и оптимизират енергийната си консумация. Този процес изисква професионален монтаж, който да осигури точни измервания и правилната работа на устройството.

Кога се налага монтаж на контролен електромер

Контролният електромер се използва за контролно измерване (справка) за използваната електроенергия. Такива са случаите, когато:

  • един имот се използва от няколко човека (или семейства), но с една обща партида;
  • част от имота се отдава под наем на друго лице;
  • за справка при съмнение за кражба на ток.

Случаите, е които се налага контролно измерване, по една или друга причина, никак не са малко. Въпреки това е важно да знаете, че контролното измерване и данните от него нямат тежест пред доставчика на електроенергия и само чрез него трудно можете да докажете кражба на ток или някаква друга нередност. Единственото, което можете да направите е да подадете заявление за извършване на проверка, основавайки се на тези показатели. Всеки квалифициран електротехник може да Ви бъде полезен за извършване на контролно измерване, както и за установяване на кражба на ток.

Какви други видове електромери съществуват

Битовите електромери се делят на два вида: еднотарифни и двутарифни. Еднотарифните отчитат само една тарифа, определена като „дневна тарифа” за цялото потребление, докато двутарифни разделят потреблението на две части, едната отчитат през деня, другата през нощта, като могат да отчитат и разликите в цените между тях. Важно е да се знае, че след монтажа, електротехника сравнява часовника на електромера, за да може устройството да разграничава правилно отделните тарифи. Електромерите от модулен тип са с вградени часовници и могат да се монтират директно в разпределителното табло. Електромерите се делят още и според типа си на захранване и броя на своите фази на: еднофазни (монофазни) и трифазни. Според вида и начина си на измерване се делят на директни и индиректни. Всички видове електромери могат да бъдат индукционни, механични, електронни или цифрови.