Монтаж на контролен електромер

монтаж на конттолер електромер

Електромерите са измервателни устройства, с помощта на които се проследява количеството на използваната електроенергия. Отчитането им се извършва по два начина – или ръчно от оторизирано лице (инкасатор) или автоматично през импулсен изход или чрез сериен порт. Има и електромери с дистанционно отчитане. Електромерите се монтират и обслужват от правоспособни електротехници, като мощността им трябва […]

Read More